Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “VERA SIMONI” επί της οδού Άρτης 9 & Κύπρου, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1294534/05-05-2023. 

VERA SIMONI 1294534.000 PDF 69,06 KB08/05/23 11:46:57