Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “PREMIUM LAUNDRY SERVICES AND MORE Ι.Κ.Ε.” επί της οδού Λαμίας 1, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Ελληνικού. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1294822/08-05-2023.