Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 30 στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1292692.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,34 KB09/05/23 08:54:31