Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 137-139, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου.
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1295511/11-05-2023.