Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “EMRE KAPTAN” επί της οδού Δημητρακοπούλου 81, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1297125/01-06-2023. 

EMRE KAPTAN 1297125.000 PDF 65,50 KB01/06/23 12:57:52