Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΚΑΣ” επί της οδού Δαβάκη 17, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1299896/02-06-2023. 

ΦΩΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1299896.000 PDF 64,22 KB02/06/23 10:11:59