Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "ALPHADYNAMIC PUMPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
επί της οδού Ελευθερίας 3 στο Δήμο Κηφισιάς με αριθμό 1115838 (ver.1)/28-2-2022.


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 104,81 KB16/03/22 12:54:32