Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της οδού Ιλισσού 227-229, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1302583/16-06-2023.