Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΟΥΡΗΣ" 
 επί της οδού ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 72 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1216462 (ver.4)/15-03-2022.ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 96,54 KB18/03/22 02:20:06