Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ” επί της οδού Ιωλκού 5 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1303595.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,37 KB23/06/23 01:06:20