Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: 
"ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  επί της οδού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 132 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1221461 (ver.1)/23-03-2022.ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 105,08 KB29/03/22 12:01:04