Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “NOUVELLE CHOCOLATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ” επί των οδών Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 192 & Ιατρίδου, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1301718/16-06-2023.  

NOUVELLE CHOCOLATE 1301718.000 PDF 99,01 KB28/06/23 12:41:39