Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΜΟΣ” επί της οδού Σελευκείας 1-3, στον Δήμο Νέας Σμύρνης. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1300974/04-07-2023. 

ΚΕΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1300974.000 PDF 64,37 KB05/07/23 08:04:10