Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 132 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1305600.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 91,65 KB10/07/23 10:35:38