Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ” επί της οδού Ζησιμοπούλου 76, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1308549/20-07-2023.