Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ" 
 επί της οδού Αγίου Ιωάννου 18-20 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1193611 (ver.2)/27-3-2022.


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 52,57 KB05/04/22 01:47:27