Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “LODA IKE” επί της οδού Κώστα Βάρναλη 2-4 στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1308494.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 94,48 KB28/07/23 12:52:25