Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ERALD HAXHIRAJ” επί της οδού Ιωλκού 5 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1303565.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,48 KB31/08/23 12:01:50