Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “KIANO CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” επί της οδού Ελαιών 34 στο Δήμο Κηφισιάς με αριθμό 1314978.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,53 KB14/09/23 09:43:54