Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΖΑΙΟΥ” επί της οδού Θουκυδίδου 56, στον Δήμο Αλίμου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1315626/15-09-2023.