Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ” επί της οδού Δημοσθένους 37, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1317308/26-09-2023. 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 1317308.000 PDF 681,26 KB27/09/23 09:43:19