Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ" 
 επί της οδού Ναπολέοντος Ζέρβα 6 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1237660 (ver.1)/09-4-2022.


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 93,92 KB14/04/22 08:23:05