Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΦΥΤΟΝΕΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 159 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1298245.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,28 KB17/10/23 10:53:33