Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΕΠΕ” επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη 30, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1320937/17-10-2023.