Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΛΑΞ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΕ” επί της οδού Ταύρου 8, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1318501/23-10-2023. 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΛΑΞ ΕΠΕ 1318501.000 PDF 96,26 KB23/10/23 11:15:51