Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΟΣ“, επί της οδού Αγ. Βασιλείου 12, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1321392/16-11-2023. 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΟΣ 1321392.000 PDF 65,79 KB16/11/23 11:53:54