Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ"  
επί της οδού Μπιζανίου 43 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1187521(ver.2)/20-04-2022.
 


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 93,18 KB06/05/22 09:08:58