Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΕΝΗ ΨΑΛΛΑ”, επί της οδού Πολυκράτους 21, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1325855/23-11-2023. 
ΨΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ 1325855.000 PDF 68,17 KB23/11/23 12:27:46