Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί των οδών Κομνηνών 1 & Εθνομαρτύρων, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1326463/28-11-2023.