Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Περικλέους 56 στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού με αριθμό 1326715.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,88 KB12/12/23 09:41:53