Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφόρου Αλίμου 66, στον Δήμο Αλίμου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1331659/29-12-2023.