Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΙΚΕ"  
επί της οδού Πεντέλης 110 στο Δήμο Αμαρουσίου με αριθμό 1192599 (ver.1)/11-5-2022. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 97,03 KB16/05/22 11:39:05