Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” επί της οδού Κύπρου 10 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής με αριθμό 1330047.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,07 KB10/01/24 10:51:17