Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΙΛΙΤΣ” επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 7 στο Δήμο Αμαρουσίου με αριθμό 1333895.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,60 KB19/01/24 11:39:44