Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "ΡΟΛΑΝΤΗΣ ΚΑΛΛΗΣ"  
επί της οδού Φανερωμένης 1Α στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού με αριθμό 1136298 (ver.1)/04-04-2022.ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 85,09 KB16/05/22 02:50:20