Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “SAME DAY DENTAL LAB Ο.Ε.” επί της οδού Αγγέλου Μεταξά 33, στον Δήμο Γλυφάδας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1336929/09-02-2024. 
SAME DAY DENTAL LAB ΟΕ 1336929.000 PDF 88,63 KB12/02/24 08:26:51