Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ” επί της οδού Πεισιστράτου 15, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1339816/29-02-2024.