Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 224, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1338015/05-03-2024. 
ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 1338015.000 PDF 70,09 KB06/03/24 10:37:11