Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑ"  
επί της οδού Κολοκοτρώνη 13 στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1242445/13-05-2022.


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 96,84 KB18/05/22 12:37:19