Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ" 
επί της οδού Φ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ αρ. 18 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1241601 (ver.2)/09-05-2022.
 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 95,84 KB18/05/22 12:42:12