Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ” επί της οδού Κωνσταντίνου Αθανάτου 97, στον Δήμο Γλυφάδας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1344965/11-04-2024. 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1344965.000 PDF 729,60 KB12/04/24 08:45:51