Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “BAΚΕ KALLITHEA Ε.Ε.” επί της οδού Αραπάκη 90 στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1350565/09-05-2024. 
BAΚΕ KALLITHEA ΕΕ 1350565.000 PDF 89,90 KB10/05/24 09:03:54