Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ"  
επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 80 στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης με αριθμό 1242381/12-05-2022. 


 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 100,05 KB18/05/22 12:49:34