Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΠΙ ΚΟΥΡΝΟΥΠΗΣ” επί της οδού Κορυτσάς 3 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1352943/18-05-2024.