Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ ΟΕ” επί της οδού Γρηγορίου Μουρίκη 15, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1357223/10-06-2024.