Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ"  
επί της οδού ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 80 στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης με αριθμό 1242366/12-5-2022.


 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 99,21 KB18/05/22 12:54:34