Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” επί της οδού Δωρίδος 7, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1360107/25-06-2024.