Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ” επί της οδού Ιφιγενείας 67, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1282045/26-06-2024.