Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “CACAOTIC EVENTS Ε.Ε.” επί της οδού Σοφοκλέους 130, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1343012/28-06-2024. 
CACAOTIC EVENTS ΕΕ 1343012.000 PDF 88,82 KB28/06/24 10:55:32