Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΗ ΟΕ” επί της οδού Ταύρου 6, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1362039/08-07-2024. 
ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΗ ΟΕ 1362039.000 PDF 89,83 KB09/07/24 10:45:33